โกดังสินค้า

TCAT CARGO มีโกดังรับสินค้าครอบคลุมในประเทศจีน ลูกค้าสามารถเลือกโกดังสินค้า และใช้ที่อยู่โกดัง เพื่อสั่งสินค้าเข้าโกดังสินค้า และแจ้งเลขพัสดุ(Tracking) ที่ได้รับจากร้านค้าเข้าระบบ เพื่อติดตามสถานะของสินค้า

 • โกดังสินค้า เมืองเซิ้นเจิ้น (ประเทศจีน) 深圳仓库 上班 09.00 - 18.00
  **** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ****
 • ** ทางเรือ **
  TCATCARGO 浙江义乌市稠城街道雪峰社区大塘下三区37栋1-2单元一楼 322000
  电话号码 15167938000 或 0579-85546969
  邱雨 转(รหัสลูกค้า)

  หมายเหตุ : 广州仓库 上班 09.00 - 18.00 (周日没上班。) โกดังจีนทำการ เวลา 9.00 - 18.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์

  ข้อความที่ควรแจ้งร้านค้า
  注意:派件员,档口送货需带身份证;我司不包卸货,送货前外包装请标注或者贴好客户唛头,带上产品包装清单,入库至指定位置. 如资料不齐全我司有权拒收,谢谢配合!

  --------------------------------------------------------------------------------
 • ** ทางรถ **

  TCATCARGO 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路自编18号凯升大厦B栋101B-1 (รหัสลูกค้า -K) 邮编510000 电话号码 18302089669
  丘泰 转 (รหัสลูกค้า-K)

  หมายเหตุ : 广州仓库 上班 09.00 - 18.00 (周日没上班。) โกดังจีนทำการ เวลา 9.00 - 18.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์

  ข้อความที่ควรแจ้งร้านค้า
  注意:派件员,档口送货需带身份证;我司不包卸货,送货前外包装请标注或者贴好客户唛头,带上产品包装清单,入库至指定位置. 如资料不齐全我司有权拒收,谢谢配合!

  --------------------------------------------------------------------------------
  ** ทางเรือ ** ข้อความควรแจ้งร้านค้าเพิ่มเติม 在箱子上面麻烦写SAxxxx (M)。

  TCATCARGO 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路自编18号凯升大厦B栋101B-1 (รหัสลูกค้า -M) 邮编510000 电话号码15814858999
  ชื่อผู้รับ 丘泰 转 (รหัสลูกค้า-M)

  หมายเหตุ : 广州仓库 上班 09.00 - 18.00 (周日没上班。) โกดังจีนทำการ เวลา 9.00 - 18.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์

  ข้อความที่ควรแจ้งร้านค้า
  注意:派件员,档口送货需带身份证;我司不包卸货,送货前外包装请标注或者贴好客户唛头,带上产品包装清单,入库至指定位置. 如资料不齐全我司有权拒收,谢谢配合!

  -----------------------------------------------------------------------------------