บริการสัมมนาสั่งซื้อสินค้าจากจีน

TCAT-CARGO มีบริการอบรมสัมมนาสั่งซื้อสินค้าจากจีน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าจากจีน มีทั้งคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น และคอร์สขั้นสูงสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ

Basic
คอร์สพื้นฐาน

 • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
 • เทคนิคการหาสินค้าในเว็บไซต์จีน
 • ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจ
 • การสั่งซื้อสินค้าจากจีน
 • ทดลองสั่งซื้อสินค้า
 • ขนส่งสินค้า(ฟรี)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  marketing.tcat@gmail.com
  082-323-2328
 • 999

Popular

Advance
คอร์สขั้นสูง

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถติดต่อร้านค้าได้เอง
 • สมัครไอดี Taobao
 • สอนใช้งาน Alipay
 • สั้งซื้อสินค้าจากจีน
 • การขนส่งสินค้า
 • การเลือกร้านค้าที่น่าสนใจ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  marketing.tcat@gmail.com
  082-323-2328
 • 3,499