บริการประสานโรงงานสินค้า

เป็นบริการอำนวยความสะดวกคุณลูกค้าใน การประสานติดต่อโรงงานสินค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนสินค้าถึงมือลูกค้า

 • 1. การประสาน รายละเอียดสินค้า (ทุกรายละเอียดสินค้า ทุกเงื่อนไข ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 • 2. การประสาน วางเงินมัดจำ (การต่อรอง ลดความเสี่ยงในการลงทุน)
 • 3. การประสาน ระยะเวลาการผลิต (การติดตามระยะเวลาผลิต ให้เป็นไปตามกำหนด)
 • 4. การประสาน การจัดส่งสินค้าเข้าโกดังจีน (ประสานขนส่งในจีนที่รวดเร็ว ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด)
 • 5. การประสาน การจัดส่งระหว่างประเทศ จีน–ไทย (ประสานโกดังสินค้า ในการจัดส่ง รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด)
 • 6. การประสาน การจัดส่งในประเทศไทย (ประสานกับคุณลูกค้า ในการจัดส่ง รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด)

ค่าบริการ

 • ค่าบริการ 1500 บาท / ใบสั่งซื้อสินค้า

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 • 1. ชื่อโรงงานสินค้า
 • 2. รายละเอียดสินค้า (อย่างละเอียด)
  - ชื่อสินค้า
  - รูปสินค้า (ถ้ามี)
  - ประเภท สี สินค้า
  - จำนวนสินค้าที่ต้องการ

เงื่อนไข

 • 1. ทางบริษัทเป็นแค่ตัวกลางในการประสานงานระหว่าง โรงงานและ คุณลูกค้า การตัดสินใจเลือกซื้อนั้น เป็นสิทธิของคุณลูกค้าในการเลือก
 • 2. สินค้าไม่ตรงตามคุณภาพ หรือ ชำรุด ( ในส่วนที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากการจัดส่ง ) ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว แต่ทางบริษัทยินดีประสานกับโรงงานในปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น
 • 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะคุณลูกค้าที่มีเอกสาร และ ข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • 4. กรณีประสานโรงงานที่ลูกค้าให้ข้อมูลไม่ได้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
 • 5. กรณีเริ่มประสานโรงงานแล้ว พร้อมมีเอกสารใบสั่งซื้อจากโรงงานส่งกลับมา ถือว่าเป็นการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ( จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้ )