ลดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่

>>   ลดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่  <<

ปังไม่ไหว !!  นายท่าน
+ กับโปรโมชั่นส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย จากทีแคท คาร์โก้
 
> เพียง " ส่งสินค้าและรับเข้าโกดังจีน " กวางโจว & อี้อู "
 
ภายในวันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
 
>> ทางรถ
 
* สินค้าทั่วไป : 37.- บาท / KG หรือ 7,500.- บาท / CBM
 
* สินค้ากลุ่ม อย. & มอก. : 79.- บาท / KG หรือ 9,000.-บาท / CBM
 
>> ทางเรือ
 
* สินค้าทั่วไป : 29.- บาท / KG หรือ 4,500.- บาท / CBM
 
* สินค้ากลุ่ม อย. & มอก. : 69.- บาท / KG หรือ 8,000.-บาท / CBM
 
*** เงื่อนไขโปรโมชั่น ***
 
1.) โปรโมชั่นส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย “ ลดไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ”
 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 >> สำหรับบิลขนส่งที่นำส่งสินค้าเข้าโกดังจีน กวางโจว & อี้อู
ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
 
2.) โปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขบิล , เปลี่ยนแปลง , ถอนเครดิตเงินคืน หรือยกเลิกได้หลังจากช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 
3.) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์กรณีเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Tel. : 080-000-2526
Official LINE : @tcatcargo
Email : shipping@tcatcargo.com