มีนาแล้ว... อย่างนี้ต้องมีโปรฯ 3.3 SHOCK PRICE !!

มีนาแล้ว... อย่างนี้ต้องมีโปรฯ 

3.3 Shock price‼️

สำหรับการ " เปิดบิลและชำระเงิน "
ภายในวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น

** ทางรถ

(สินค้าทั่วไป)

35.- บาท/KG หรือ 6,500.- บาท/CBM

(สินค้า อย./มอก.)

79.- บาท/KG หรือ 9,000.- บาท/CBM

- - - - - - - - - -

** ทางเรือ

(สินค้าทั่วไป)

28.- บาท/KG หรือ 4,500.- บาท/CBM

(สินค้า อย./มอก.)

69.- บาท/KG หรือ 8,000.- บาท/CBM

--------------------------------------------

>> ค่าธรรมเนียมการแพ็ค

33.- บาท / บิล

--------------------------------------------

>> ค่าจัดส่งโดยรถบริษัทฯ
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)

333.- บาท / บิล

** เงื่อนไขโปรโมชั่น 3.3 Shock! price **

1. เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับคุณลูกค้าที่ทำการเปิดบิลและชำระเงินภายในวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น (สิ้นสุดเวลา 23.59 น.)
>>  รับเรทขนส่งพิเศษจีน-ไทย
>> ทางรถ
: สินค้าทั่วไป 35 บาท / Kg หรือ 6,500 บาท / CBM
: สินค้าอย, มอก 79 บาท / Kg หรือ 9,000 บาท / CBM
>> ทางเรือ
: สินค้าทั่วไป 28 บาท / Kg หรือ 4,500 บาท / CBM
: สินค้าอย, มอก 69 บาท / Kg หรือ 8,000 บาท / CBM
** ส่วนลดค่าธรรมเนียมการแพ็ค 33.- บาท / บิล
** ส่วนลดการจัดส่งรถบริษัท 333.- บาท / บิล
(เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
2. ปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขบิล , เปลี่ยนแปลง , ถอนเครดิตเงินคืน หรือยกเลิกได้หลังช่วงเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดในทุกกรณี
3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสิทธิ์ของทางบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด