โปรราคาพิเศษ “สำหรับสินค้า อย. หรือ มอก.

ละแมะ "อย." อะหรือ "มอก." !!
ลดพิเศษทันที “สำหรับสินค้า อย. หรือ มอก. ”
 
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 ค่ะ 
 
 รับสิทธิ์พิเศษทันที!
(สำหรับสินค้า อย. / มอก.)
ทางรถ : 89 บาท / Kg. หรือ 10,000 บาท / คิว
ทางเรือ : 79 บาท / Kg. หรือ 9,000 บาท / คิว
 
หมายเหตุ : ขออนุญาตยกเว้นสินค้าที่ทางบริษัทฯ งดรับนำเข้า
(สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ)
 
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดค่ะ ***