ร่วมงานกับเรา

เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- ไม่ต้องมีประสบการณ์
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ลักษะงาน:
- บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 16,500 - 25, 000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- จัดซื้อ - จัดหา

เงินเดือน: 15,000 - 20,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษะงาน:
- จัดหาสินค้าใช้กับลูกค้า

เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- ประสานงานและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์, ฯลฯ

เงินเดือน: 16,000 - 20,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- บันทึกรายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงาน
- ตรวจเอกสารและจัดทำเอกสาร

เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ

ลักษะงาน:
- ขับรถรับ-สังสินค้า