วีดีโอแนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการขนส่ง

ลงทะเบียนรับรหัสลูกค้ากับ TCAT CARGO
ส่งสินค้าเข้าโกดังจีน และแจ้งเลข Tracking
ขนส่งระหว่างประเทศ
สินค้ามาถึงและชำระเงิน
จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า

Partners